Bijlessen

Onze bijlessen worden gegeven door ervaren en bevoegde docenten. Tijdens het intakegesprek wordt geïnventariseerd waar de hiaten in de lesstof zitten en we maken een inschatting van hoeveel uren bijles wenselijk is.

De bijlessen worden gegeven in alle vakken en op alle niveaus.

Basisonderwijs vanaf groep 7:  begrijpend lezen, spelling en rekenen

VMBO, HAVO, VWO:  alle vakken

We zijn gespecialiseerd in taal- en rekentrainingen tot en met niveau 3F.